ข้อตกลงการใช้งาน

หากบทความใด มีประโยชน์ โปรดแชร์ต่อๆ กันไป เพื่อเป็นวิทยาทาน

บทความใดๆ เนื้อเรื่องใดๆ เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ ผู้เขียน ได้เรียบเรียงจากการทำงานจริง ชีวิตจริง ประสบการณ์จริง มิได้มีเจตนา ล่วงเกิน จาบจ้วง ละเมิดสิทธิ์ต่อใคร หรือละเมิดลิขสิทธิ์ต่อหน่วยงานใด หากผิดพลาดเรื่อง การเซ็นเซอร์รูปหรือชื่อ ของภาพประกอบใดๆ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ภาพประกอบส่วนใหญ่ มาจาก https://pixabay.com