ตัวอย่าง การออกแบบการกำหนดสิทธิ์ (Matrix Role Security)

เอาไปประยุกต์ใช้งาน Domain AD, GPO, Fireshare, ERP, Firewall, etc…

ออกแบบเพื่ออะไร ???
1. ทำให้รู้ว่าในองค์กรทั้งหมดกี่บริษัท กี่สาขา กี่คน
2. ทำให้รู้ว่าในองค์กรมีกี่แผนก แต่ละแผนกมีกี่คน
3. ทำให้รู้ว่าในองค์กรมีกี่ Role แต่ละ Role มีกี่คน
4. ทำให้รู้ว่าในองค์กรการแก้ไข เพิ่ม-ลบ Role กระทบใครบ้าง
5. มี Dashboard พร้อมใช้งานถามอะไรตอบได้หมด
ออกแบบให้ชัดเจน ประหยัดเวลาในการแก้ปัญหา

Credit : Pairoj VR

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2459599461025712

Leave a Reply