ปัญหาเกี่ยวกับ งาน

ปัญหาเกี่ยวกับ งาน (งานหลัก งานรอง งานนอก งานใน)

  • งานเยอะ ไม่กลัว กลัวงานด่วน
  • งานหนัก ไม่เคยทำให้ใครตาย แต่ที่จะตาย เพราะลมปากคนเร่งงาน
  • ระบบงานทีดี คืออะไร ? ? ? แค่ไหน จึงเรียกว่า ดี
  • การมอบหมาย สั่งงาน ติดตามผลที่ดี ควรเป็นอย่างไร
  • มาตรฐานอ้างอิง ตรวจสอบ สอบกลับในแต่ละงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • อุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน ความสะดวกต่างๆ ที่หายไป
  • และ ปัญหาอื่นๆ ที่ทุกท่านทราบดี