ปัญหาเกี่ยวกับ แวดล้อม

ปัญหาเกี่ยวกับ แวดล้อม ที่ไม่ได้มีแค่ “สิ่ง”

อะไรบ้าง ที่เป็นปัญหา และ อุปสรรคต่อการทำงาน

  • เสียงจากอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องแฟ็กซ์ เครื่องพิมพ์แบบด็อตเมทริกซ์
  • เสียงจากการใช้เสียงดัง มากกว่าที่ควรจะเป็น เช่น การตะโกน การต่อว่า ด่าทอกันในสำนักงาน
  • เสียงจากอุปกรณ์สำรองไฟ (คลื่นฮาร์โมนิค ความถี่สูง) โดยผ่านทะลุกำแพงป้องกันเสียง
  • แสงสว่าง ที่จัดจ้าเกินไป หรือ ริบหรี่เกินควร ถึงแม้ว่า จะมีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทำงานรองรับ ก็ตามที
  • อุณหภูมิในที่ทำงาน ไม่สม่ำเสมอ อากาศไม่ถ่ายเท
  • การจัดระบบการรับงาน ส่งต่องาน ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  • และ อื่นๆ ที่หลายๆ ท่านทราบดี