พลังแห่งปัญญา

เขาว่า…

พลังแห่งการทำบุญ ไว้ใช้ชาติหน้า
แต่พลังแห่งปัญญา ใช้ในชาตินี้

อ่านไม่ได้ก็จงดู ดูไม่ได้ก็จงฟัง
ทำอย่างไรก็ได้ ให้คุณมีปัญญา

Cr. สำราญ โทรทัศน์

Leave a Reply