มังกรโพ้นทะเล ภาพยนตร์ชีวประวัติ คุณปอ ธนาดำรงศักดิ์

ภาพยนตร์ชีวประวัติ ของ ส่งจิว หรือ คุณพ่อปอ ธนาดำรงศักดิ์ (เถ้าแก่ปอ)

ที่ ชีวิต เริ่มต้นจาก เสื่อผืนหมอนใบ จนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายจนถึงลูกหลาน ในปัจจุบัน

เมื่อปี 2017 ที่ผ่านมา ได้จัดทำใส่ Flash Drive เป็นที่ระลึกในงานครั้งสุดท้ายของท่าน เพื่อให้ลูกหลาน และผู้ร่วมงาน ได้รำลึกถึง

ด้วยความเคารพ