เดือน: ธันวาคม 2015

งดรับโทรศัพท์ ช่วงปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559
ขออนุญาต ไม่รับโทรศัพท์ นะครับ

โปรดทราบ โปรดเข้าใจ และ โปรดให้อภัย ให้ผมได้พักผ่อนให้เต็มที่บ้าง เปิดงาน ค่อยว่ากันครับ

ไม่ได้ไปไหน แต่ ต้องการอยู่กับครอบครัว ครับพ้ม