แก้ปัญหา ฟ้อนท์เพี้ยน เมื่อไปนำเสนองานที่อื่น

คุณเคยหรือไม่ ที่ ทำงานสำเสนอผ่าน Powerpoint ซะดิบดี แต่ใช้ฟ้อนท์พิเศษ ที่ดาวโหลดมาติดตั้ง และ เครื่องที่ทีมงานใช้นำเสนอ ไม่มีฟ้อนท์นี้ กลายเป็นว่า งานเรา เพี้ยนไปซะงั้น วิธีแก้ปัญหานี้ จริงๆ แล้ว มีอยู่ 3 วิธี นะครับ ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการใช้ฟ้อนท์แปลกๆ ที่นอกเหนือจากที่ Windows มีมาให้
  2. ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เพราะมันไม่สวยงาม) ก็ต้องให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ ที่มีสิทธิ์จัดการลงฟ้อนท์นั้นๆ ในเครื่องที่ใช้นำเสนอ
  3. ทำการ “ฝัง” ฟ้อนท์นั้นติดไปกับงานนำเสนอด้วย  ดังนี้ครับ

นี่คือ ตัวอย่างงานนำเสนอ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนฟ้อนท์ เป็นฟ้อนท์แรกเริ่ม ของ Powerpoint (แต่ละเทมเพลท จะไม่เหมือนกัน)

ทำการการเปลี่ยนฟ้อนท์ ส่วนหัวเรื่อง  เลือกใช้ฟ้อนท์หนา ไม่มีหัว เพื่อดึงดูดสายตา

เปลี่ยนฟ้อนท์ส่วนของเนื้อหา เป็นฟ้อนท์ที่อ่านงาย สวยงาม สะอาดตา

ทำการบันทึกเป็น ก่อนกด Save เลือก Tools / Save Options ..

 

แถบ Option   / Save   แล้วเลือก  Embed fonts in the file  (สองตัวเลือก แทบไม่ต่างกัน ถ้า Version Office ตรงกัน)

กด OK แล้วกด  Save ที่หน้า บันทึกเป็น  แล้วทำการทดสอบ เอาไปเปิดที่เครื่องอื่น ที่ไม่มีฟ้อนท์ที่เราใช้

เป็นอัน เสร็จ พิธี