ฝังฟ้อนท์ ลงในเวิร์ด เพื่อไม่ให้แสดงผลผิดพลาด

การฝังฟ้อนท์ ลงในเวิร์ด เพื่อไม่ให้แสดงผลผิดพลาดในการแก้ไข และทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน

หากคุณได้อ่านเนื้อหา ใน แก้ปัญหา ฟ้อนท์เพี้ยน เมื่อไปนำเสนองานที่อื่น สามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ ในไฟล์งาน Ms.Word ได้เช่นเดียวกัน

ดังภาพ

แล้วงานเอกสารของคุณ จะไม่ผิดเพี้ยนเมื่อถูกเปิดจากเครื่องอื่นอีกต่อไป แม้ว่าเครื่องนั้นจะไม่มีฟ้อนท์ที่ใช้ในเอกสาร ก็ตาม