สิ่งที่ควรทำ เพื่อให้มีเงินเก็บ

ตั้งเป้าหมาย
∞เก็บเงิน ในบัญชีลูก แบบที่ไม่มี ATM
∞เก็บเหรียญ เก็บเงินที่เหลือจากใช้จ่ายบางส่วน ลงกระปุกออมสิน
∞เก็บเงินรายได้ประจำบางส่วน ไว้เป็นกองทุนสำรอง
∞หารายได้พิเศษ ตามความสามารถและเวลาว่างที่มี
มีมาตรการ เก็บเงินค้างจ่าย ให้ได้ โดยเร็ว
อย่าล้มเลิก หรือสิ้นหวัง