หมวดหมู่: เกี่ยวกับแวดล้อม

สำนักงานสีเขียว Green Office | แอบบ่น

ตั้งแต่ บริษัท จัดทำโครงการ สำนักงานสีเขียว ที่เป็นโครงการของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รู้สึกว่า บางอย่าง มันค่อนข้างขัดแย้งกับความเป็นจริงนะ ตรงไหนบ้าง ขอไม่เอ่ยถึง โดยเฉพาะ ข้อกำหนดบางเรื่อง ที่ขัดแย้งกับ ความเป็นจริง ของชีวิตประจำวัน และ มาตรฐานตามบทเฉพาะเรื่องเป็นอย่างยิ่ง ก็ ไม่ขอเอ่ยเช่นกัน ว่า เรื่องใดบ้าง  ที่แน่ๆ คือ หนึ่งในเรื่องความปลอดภัย บางเรื่อง ขัดแย้งโดยตรงกับ 5 ส  เรื่องของ ส.สะดวก แต่ก็ เออ ปล่อยๆ ไปเหอะ อย่าคิดมากเลย   มีอีกเรื่องนึง … ใช้ชีวิตปกติ แบบ คนปกติ ลำบากกว่าเดิม อีกเยอะ  สำหรับใครที่ บริษัท ยังไม่เริ่มโครงการ ก็ ค่่อยๆ ศึกษาเบื้องต้นก่อนนะครับ ว่า คุณจะต้องพบเจอกับ ความยุ่งยากวุ่นวายในเรื่องใดบ้าง จะได้เตรียมการรับมือได้ทันท่วงที  กระทบอะไรกับชีวิตการทำงาน กับความเคยชิน อะไรบ้างที่ต้องปรับตัว  ซึ่งจะมีทั้ง ข้อดีที่โดดเด่น และ ข้อด้อย (ไม่ใช่ข้อเสีย)  ก็ คิดเอาเองละกันครับ ว่าอะไร ที่มีประโยชน์ และ ใครได้ ใครเสีย อะไร จากการทำโครงการนี้

ปัญหาเกี่ยวกับ แวดล้อม

ปัญหาเกี่ยวกับ แวดล้อม ที่ไม่ได้มีแค่ “สิ่ง”

อะไรบ้าง ที่เป็นปัญหา และ อุปสรรคต่อการทำงาน

  • เสียงจากอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องแฟ็กซ์ เครื่องพิมพ์แบบด็อตเมทริกซ์
  • เสียงจากการใช้เสียงดัง มากกว่าที่ควรจะเป็น เช่น การตะโกน การต่อว่า ด่าทอกันในสำนักงาน
  • เสียงจากอุปกรณ์สำรองไฟ (คลื่นฮาร์โมนิค ความถี่สูง) โดยผ่านทะลุกำแพงป้องกันเสียง
  • แสงสว่าง ที่จัดจ้าเกินไป หรือ ริบหรี่เกินควร ถึงแม้ว่า จะมีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทำงานรองรับ ก็ตามที
  • อุณหภูมิในที่ทำงาน ไม่สม่ำเสมอ อากาศไม่ถ่ายเท
  • การจัดระบบการรับงาน ส่งต่องาน ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  • และ อื่นๆ ที่หลายๆ ท่านทราบดี