หมวดหมู่: เกี่ยวกับงาน

ฝังฟ้อนท์ ลงในเวิร์ด เพื่อไม่ให้แสดงผลผิดพลาด

การฝังฟ้อนท์ ลงในเวิร์ด เพื่อไม่ให้แสดงผลผิดพลาดในการแก้ไข และทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน

หากคุณได้อ่านเนื้อหา ใน แก้ปัญหา ฟ้อนท์เพี้ยน เมื่อไปนำเสนองานที่อื่น สามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ ในไฟล์งาน Ms.Word ได้เช่นเดียวกัน

ดังภาพ Continue reading “ฝังฟ้อนท์ ลงในเวิร์ด เพื่อไม่ให้แสดงผลผิดพลาด”

แก้ปัญหา ฟ้อนท์เพี้ยน เมื่อไปนำเสนองานที่อื่น

คุณเคยหรือไม่ ที่ ทำงานสำเสนอผ่าน Powerpoint ซะดิบดี แต่ใช้ฟ้อนท์พิเศษ ที่ดาวโหลดมาติดตั้ง และ เครื่องที่ทีมงานใช้นำเสนอ ไม่มีฟ้อนท์นี้ กลายเป็นว่า งานเรา เพี้ยนไปซะงั้น วิธีแก้ปัญหานี้ จริงๆ แล้ว มีอยู่ 3 วิธี นะครับ ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการใช้ฟ้อนท์แปลกๆ ที่นอกเหนือจากที่ Windows มีมาให้
  2. ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เพราะมันไม่สวยงาม) ก็ต้องให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ ที่มีสิทธิ์จัดการลงฟ้อนท์นั้นๆ ในเครื่องที่ใช้นำเสนอ
  3. ทำการ “ฝัง” ฟ้อนท์นั้นติดไปกับงานนำเสนอด้วย  ดังนี้ครับ

Continue reading “แก้ปัญหา ฟ้อนท์เพี้ยน เมื่อไปนำเสนองานที่อื่น”

ปัญหาเกี่ยวกับ งาน

ปัญหาเกี่ยวกับ งาน (งานหลัก งานรอง งานนอก งานใน)

  • งานเยอะ ไม่กลัว กลัวงานด่วน
  • งานหนัก ไม่เคยทำให้ใครตาย แต่ที่จะตาย เพราะลมปากคนเร่งงาน
  • ระบบงานทีดี คืออะไร ? ? ? แค่ไหน จึงเรียกว่า ดี
  • การมอบหมาย สั่งงาน ติดตามผลที่ดี ควรเป็นอย่างไร
  • มาตรฐานอ้างอิง ตรวจสอบ สอบกลับในแต่ละงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • อุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน ความสะดวกต่างๆ ที่หายไป
  • และ ปัญหาอื่นๆ ที่ทุกท่านทราบดี